Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha

Fáilte chuig láithreán gréasáin agus leathanach baile Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha. Tá an Scoil seo atá comhdhéanta de na disciplíní Luibheolaíocht, Tíreolaíocht, Geolaíocht agus Zó-eolaíocht, Lárionad an Chomhshaoil agus Lárionad Taighde Bithéagsúlachta Choláiste na Tríonóide, ar an scoil is mó i nDámh na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na hEolaíochta  agus tá eolaithe bitheolaíochta, fisice agus sóisialta ag obair inti. Tá tuairim is 40 ball foirne acadúla, 20 comhalta taighde iardhochtúireachta agus 140 mac léinn taighde iarchéime againn faoi láthair, tá teacht isteach taighde bliantúil os cionn €4 milliún againn agus cuirimid amach thart ar 150 foilseachán gach bliain.


Nuashonraithe 7 May 2014 Natural Sciences (Ríomhphost).